Mottagning och behandling baserad på Yoga-mindfulness och KBT (kognitiv beteende terapi).

 

En unik behandlingsmöjlighet skapad för enskilda individer och grupper som drabbats av stressrelaterade, emotionella och psykiska besvär.

Yoga-Mindfulnessbaserad KBT handlar om att bli medveten om hur ens tankesätt, attityd och upplevelser påverkar ens beteende. Dessa upplevelser har en djup relation till ens uppfattning om sig själv och sin omgivning. Behandlingen hjälper oss att utveckla ett tillstånd av mindfulness (medveten närvaro) och utökar förmågan att lyssna, praktisera acceptans och ett icke fördömande förhållningssätt. I behandlingen ges konstruktiva verktyg för att kunna hantera dysfunktionella tankar, känslor och attityder samt att utveckla adekvata tankesätt och beteenden. På detta sätt skapas goda möjligheter till att uppnå ett vardagsliv i balans och harmoni.

Hos Growth Health & Care AB erbjuds mindfulnessbaserad KBT antingen individuellt, i par eller i grupp. Oberoende i vilken form du väljer så bidrar det till din egen personliga växt och utveckling..

 

Copyright 2017 Growth Health and Care AB  I   Designed by Presenzo