Yoga-mindfulness lärare – 1,5 år

Denna utbildning ger grundläggande kunskaper om yogas filosofi, teori och praktik och att lära ut yoga till människor som vill finna god hälsa och harmoni i vardagslivet. Utbildningen erbjuder också professionella en möjlighet att utvidga sin kunskap om Yoga-mindfulness roll när det gäller att förebygga och behandla stressrelaterade besvär, antingen enbart med Yoga-mindfulness eller i kombination med skolmedicin. Utbildningen är även till för den som vill lära sig Yoga-mindfulness för eget bruk. För mer information om innehåll, utbildningsplan m.m.  hämta Pdf här. För kursavgift hämta Pdf här.

Yoga-mindfulness lärare – 1,5 år Denna utbildning ger grundläggande kunskaper om yogas filosofi, teori och praktik och att lära ut yoga till människor som vill finna god hälsa och harmoni i vardagslivet. Utbildningen erbjuder också professionella en möjlighet att utvidga sin kunskap om Yoga-mindfulness roll när det gäller att förebygga och behandla stressrelaterade besvär, antingen enbart med Yoga-mindfulness eller i kombination med skolmedicin. Utbildningen är även till för den som vill lära sig Yoga-mindfulness för eget bruk. För mer information om innehåll, utbildningsplan m.m.  hämta Pdf här.

Stresshantering-instruktör,

med Yoga-mindfulness – 1 år

Denna utbildning ger färdigheter i att använda Yoga-mindfulness för att hantera stress. Utbildningen ger, förutom kunskaper i Yoga-mindfulness teori och praktik, också utförlig kunskap om stress och en del stressrelaterad problematik, samt stress och utmattning. Utbildningen erbjuder professionella möjligheter att hjälpa människor med stressrelaterad problematik. Den passar också för personer som vill lära sig hantera stress för egen del. För mer information kontakta Growth Health & Care AB

Stresshantering-instruktör, med Yoga-mindfulness – 1 år

Denna utbildning ger färdigheter i att använda Yoga-mindfulness för att hantera stress. Utbildningen ger, förutom kunskaper i Yoga-mindfulness teori och praktik, också utförlig kunskap om stress och en del stressrelaterad problematik, samt stress och utmattning. Utbildningen erbjuder professionella möjligheter att hjälpa människor med stressrelaterad problematik. Den passar också för personer som vill lära sig hantera stress för egen del. För mer information kontakta Growth Health & Care AB

Ledarskap/personal utveckling

Growth, Health & Care AB erbjuder en kurs för chefer att utvecklas på individuell nivå med hjälp av Mindfulness-baserad kognitiv terapi. Som chef ställs höga krav på förmågan att skapa en organisation i utveckling, med balans i ekonomi såväl som i personalgrupp. Det ställs krav på förmågan att skapa förutsättningar för människor att arbeta utifrån sin fulla potential med tydliga ramar, delaktighet i informationsflödet och beslutsfattandet. I det dagliga arbetet uppstår situationer som kräver god förmåga till stress- och konflikthantering, förmåga att ställa krav samt hantera förväntningar. Alla dessa aspekter ställer höga krav på personen bakom chefsrollen.

Genom att vara medvetet närvarande lär vi oss att acceptera och bearbeta obehagliga känslor och situationer som annars riskerar att hindra oss i arbetet. Med hjälp av Mindfulness-baserad kognitiv terapi ges möjlighet att uppleva ökad stabilitet i sitt inre och en större förmåga att möta de människor och situationer som kommer i ens väg.

Ledarskap/personal utveckling

Growth, Health & Care AB erbjuder en kurs för chefer att utvecklas på individuell nivå med hjälp av Mindfulness-baserad kognitiv terapi. Som chef ställs höga krav på förmågan att skapa en organisation i utveckling, med balans i ekonomi såväl som i personalgrupp. Det ställs krav på förmågan att skapa förutsättningar för människor att arbeta utifrån sin fulla potential med tydliga ramar, delaktighet i informationsflödet och beslutsfattandet. I det dagliga arbetet uppstår situationer som kräver god förmåga till stress- och konflikthantering, förmåga att ställa krav samt hantera förväntningar. Alla dessa aspekter ställer höga krav på personen bakom chefsrollen.

Genom att vara medvetet närvarande lär vi oss att acceptera och bearbeta obehagliga känslor och situationer som annars riskerar att hindra oss i arbetet. Med hjälp av Mindfulness-baserad kognitiv terapi ges möjlighet att uppleva ökad stabilitet i sitt inre och en större förmåga att möta de människor och situationer som kommer i ens väg.

Copyright 2017 Growth Health and Care AB  I   Designed by Presenzo