Grupp

Att delta i mindfulnessbaserad KBT (Kognitiv Beteende Terapi) i grupp innebär att du arbetar självständigt med dina individuella känslor och negativa tankemönster samtidigt som du kan ta stöd av de andra i gruppen. Med hjälp av mindfulness lär du dig att lyssna, praktisera acceptans och ett icke-dömande förhållningssätt. Genom att medvetandegöra och arbeta med de känslor, tankar och beteenden som hindrar dig att komma framåt, i kombination med mindfulness, kommer du stegvis förbi dina begränsningar. Gruppen träffas två gånger i månaden sammanlagt 10 gånger. Antal deltagare är begränsat till 6– 8 personer och deltagarna är desamma hela tiden. För mer information om Mindfulnessbaserad KBT i grupp, ladda ner Pdf här.

Copyright 2017 Growth Health and Care AB  I   Designed by Presenzo