Individuell

 

Individuell Yoga-mindfulnessbaserad KBT (Kognitiv Beteende terapi) innebär att du tillsammans med terapeuten utforskar vilka tankar, känslor och/eller beteenden som hindrar dig i livet samt hur du kan vara medveten om dina egna krafter och förmågor och använda denna kapacitet för din egen fördel. Mindfulness (medveten närvaro) har stor betydelse i behandlingen bland annat genom att du lär dig att praktisera ett icke-dömande förhållningssätt till dig själv och dina begränsningar.

Individuell behandling sker genom regelbundna samtal och praktiska övningar, för att utveckla adekvata tankesätt, attityder och beteenden. Detta sker tillsammans med terapeuten under en period. Hur ofta ni träffas beror på vad terapeuten och du tillsammans kommer överens om. En vanlig frekvens är att träffas en gång varje eller varannan vecka.

Copyright 2017 Growth Health and Care AB  I   Designed by Presenzo