Par

Att leva i en tillfredsställande relation kan bidra till att stärka dig själv som individ, genom till exempel minska stress och ge bättre hälsa. En dåligt fungerande relation kan istället ge motsatt effekt på grund av ständiga konflikter och oförmåga att visa uppskattning för den andre. Om man som par lever en längre tid i en sådan ogynnsam relation kan det påverka var och ens psykiska och fysiska hälsa negativt. Livsglädje får ge vika för en slags depressiv känsla i vardagen. En god investering kan då vara att gå i parterapi för att få hjälp att bryta de beteendemönster som upprätthåller det negativa samspelet. Mindfulnessbaserad kognitiv terapi hjälper var och en i relationen att vara närvarande i situationen och därigenom stegvis förändra invanda mönster och stödjer dessutom förmågan att visa ömsesidig respekt och förståelse för den andres känslor.

Copyright 2017 Growth Health and Care AB  I   Designed by Presenzo