Forskning

 

En del forskning har visat att yoga och mindfulness har en terapeutiskt effekt och förbättrar personers livskvalitet vid olika stresstillstånd som till exempel utmattningssyndrom (utbrändhet) samt vid mental oro, ångest, depression och sömnproblem. Bikash Acharya har tillsammans med Astrid Grensman gjort ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet, där yoga och mindfulness effekt på stressrelaterade sjukdomar undersöktes. I denna studie jämfördes effekten av tre olika behandlingar, Mindfulnessbaserad Kognitiv Psykoterapi (MBCT), Traditionell Yoga (TY) och Kognitiv Beteende Terapi (KBT) hos sjukskrivna som hade utmattningssyndrom. De första resultaten från forskningsstudien har nu börjat publiceras. För mer forskning hänvisas till exempel till nätbaserade PubMed

Copyright 2017 Growth Health and Care AB  I   Designed by Presenzo