Growth Health & Care AB grundades 1984 av Bikash Acharya, fil mag i psykologi, legitimerad KBT terapeut. Han forskar även inom stress- och utbrändhetsfrågor vid Karolinska Institutet. Bikash föddes och växte upp i Indien och genomgick en mångårig traditionell utbildning och träning i mindfulness-meditation och yoga. Företaget Growth Health & Care AB använder KBT och Yoga-mindfulness som bas i behandlingsmetoder för att hjälpa klienter/patienter och för utveckling av personal- och organisationsfrågor. Yoga-mindfulness är en metod som passar alla oavsett ålder och fysisk kapacitet. KBT och Yoga-mindfulness används idag ofta inom områden som vård, utbildning, service, företags- och organisationsutveckling. Företaget hjälper även människor som vill lära sig bemästra stress, utveckla sin personlighet och uppnå ett harmoniskt tillstånd i kroppen, genom att använda behandlingar baserade på KBT och Yoga-mindfulness. Företaget uppmuntrar sina klienter och patienter att samarbeta och fatta beslut tillsammans när det gäller att planera behandlingar, hur ofta terapisessioner ordnas och att göra hemuppgifter så att behandlingsprocessen blir harmonisk, effektiv och ekonomisk.

Bikash Acharya
Yoga-mindfulness lärare

Karin Karlsson
Yoga-mindfulness lärare

Ronia Razavi
Yoga-mindfulness lärare

Dick Zetterberg
Yoga-mindfulness lärare

Copyright 2017 Growth Health and Care AB  I   Designed by Presenzo